Kundvagn

Antal varor:0st
Summa: 0,00 kr
Till kassan
Mina sidor

Varumärke

Internetbetalning hos Payson

 

SparaSparaSparaSpara

Köpvillkor

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Dialog Interior bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse.

Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt.

Dialog Interior har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Pris
Samtliga priser är i SEK och exkl moms där moms tillkommer med 25 % för svenska kunder.

För utländska kunder fakturerar vi exkl moms mot giltligt VATnummer och i SEK. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Dialog Interior inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

3. Frakt

3.1 Frakt för order via hemsidan
Frakt tillkommer generellt vilket man kan se i kassan innan man slutför beställningen.

Frakter utanför Sverige debiteras den faktiska kostnaden och kontakta oss för fraktberäkning.

Avhämtning kan ske vid vårt utlämningsställe på Tjörn under kontorstid och enligt överenskommelse med oss samt efter att produkterna har ankommit till oss om det är något vi inte själva har på lager.

När produkterna i din order beräknas vara hos oss så de kan hämtas meddelas efter lagd order. 

3.2 Frakt vid offert & order ej via hemsida
Produkter som inte har ett pris på hemsidan där tillkommer frakt som beror på vad det gäller, antal, var i landet man ska skicka och om man behöver telefonavisera t.ex. vid byggarbetsplats för att säkerställa att någon kan ta emot vid leveranstillfället.

3.3 Avhämtning
Avhämtning av produkter kan göras utan extra kostnader och då vid vårt lager på Tjörn. Om det är en produkt som vi har hos oss själva då tillkommer ingen frakt.

I vissa fall tillkommer frakt och det är oftast om det är något vi själva inte har hos oss.

Om det är intressant att beställa något och intresse finns att hämta själv, då är det lättast att kontakta oss så lämnar vi offert där vi tar hänsyn till att du hämtar.

4. Betalningsvillkor

4.1 Faktura
Fakturering med 10 dagar netto efter leverans godkänns efter sedvanlig kreditkontroll. Längre betalningsvillkor kan lämnas enligt överenskommelse med kund och Dialog Interior. Till stat och kommun t.ex. lämnas 30 dagar netto. Efter förfallodag har Dialog Interior rätt att debitera påminnelseavgifter och dröjsmålsränta enligt räntelagen om 24 %. Dialog Interior har även rätt att debitera faktureringsavgift med 36 SEK exkl moms/45 kr inkl moms.

4.2 Payson 
Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss. Med Payson kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard samt internetbank (Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea).

Läs mer om Payson här: www.payson.se

4.3 Leasing/Hyra 
Med Wasa Kredit AB kan vi erbjuda leasing och hyra till våra kunder. Detta alternativ kan endast användas genom kontakt med Dialog Interior.

Hyra med Wasa Kredit AB
Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra binder inte företaget sitt kapital och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Hyran är skattemässigt avdragsgill som kostnad och påverkar resultaträkningen men inte balansräkningen. Hyran är normalt lika stor över hela löptiden och därmed lätt att budgetera.

Vanliga löptider är:
- 24 månaders hyra
- 36 månaders hyra
- 48 månaders hyra
- 60 månaders hyra

Leasing med Wasa Kredit AB
Leasing är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom leasing binder inte företaget sitt kapital och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme hos sin bank.

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill som kostnad och påverkar resultaträkningen men inte balansräkningen. Leasingavgiften är normalt lika stor över hela löptiden och därmed lätt att budgetera.

Fördel med finansiering genom leasing eller hyra är att du bevarar likviditeten i företaget. Genom denna finansiering kan du istället använda kreditutrymme hos din bank till andra behov och investeringar.

Vi har även möjlighet att skräddarsy leasing- eller hyresavtalet efter dina önskemål, förutsättningar och t.ex. budgeterade intäkter, kostnader, resultat och produkternas livslängd.

Det finns även möjlighet att göra tilläggsbeställningar på existerande hyres- eller leasingavtal.

5. Leveranser
Våra leveranser sker generellt direkt från våra respektive leverantörers fabrik eller lager.

Leveranstiden är beroende på produkt, leverantör och färgval. Flera produkter kan levereras inom några arbetsdagar men generellt ca 4-6 veckor men finns även vissa produkter som har en längre leveranstid. Vi arbetar med de ledande speditörerna på marknaden för att säkerställa snabba och säkra leveranser.

Finns produkten/produkterna i lager så skickar vi omgående. Finns din produkt inte på lager så lämnar vi en uppskattad leveranstid per mail/telefon, mer bestämd leveranstid lämnas i samband med en orderbekräftelse.

Dialog Interior har rätt att leverera delar av en leverans om vissa produkter är restnoterade.

Till adresser där ingen är på plats dagligen eller privatadress skickar vi normalt till närmast ombud som vår fraktpartner har och där det är möjligt. De adresser som är aktuella för detta kan vara privatadresser/enskilda företagare där det är enklare att själv hämta ut sitt paket.

Om paketet är för tungt eller för stort för att ett ombud ska kunna ta emot så skickas leveransen direkt och då till gatuplan under kontorstid.

Hämtas inte paket av mottagaren eller ej kan tas emot vid leveranstillfället och ytterligare kostnader från speditör för liggande paket tillkommer för oss har vi rätt att debitera dessa kostnader till dig som kund.

6. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Vi frånsäger oss all tänkbar ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit eller kan uppstå. Vi meddelar dig om leveranser drar ut på tiden i möjligaste mån.

Har du en deadline som varor måste vara på plats underlättar det om du meddelar detta innan en beställning läggs. Då kan vi ta ställning till om vi klarar deadline med vanlig transport eller behöver använda oss av andra transportalternativ eller helt enkelt inte klarar att leverera i tid.

7. Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig eller från våra leverantörers lager/fabrik till dig och så fort underskrift har skett på fraktsedeln.

 Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods
När du tar emot din produkt/produkter är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet, mottagaren har ansvar att kontrollera yttre förpackningar. Skulle emballaget ha synliga skador på yttre emballage skall detta meddelas på speditörsfraktsedel och därefter skall kontakt göras till Dialog Interior.

Inre skador "dolda" skall meddelas omgående eller senast 7 dagar efter mottagandet och meddelas då direkt till Dialog Interior. All emballage skall sparas då speditör i efterhand kanske vill besikta emballaget.

Kan transportskada härledas från skadad emballage som var skadat vid mottagandet så gäller ej transportförsäkring om ingen notering finns på fraktsedeln.

Du som mottagare av leveransen och som skriver under fraktsedeln är ansvarig för att kontrollera att antal paket stämmer som är tänkt att komma. Även att kontrollera så att yttre emballage ser bra ut. Vid minsta yttre skada oavsett storlek så måste detta anmälas på fraktsedeln och detta kan ej göras i efterhand samt räcker inte att en muntlig anmärkning görs till chaufför utan måste noteras på fraktsedeln.

9. Reklamationer & Returer
Om du vill reklamera en skadad produkt som inte är en förslitningsskada eller transportskada så skall detta anmälas omgående via telefon eller e-post till oss. Inga skadade produkter får skickas tillbaka till vårt lager innan vi har godkänt det och då skall ett ärrende nummer anges som godsmärkning. Om du behöver skicka tillbaka något görs detta med originalförpackning om det finns eller väl emballerat med eget förpackningsmaterial. Vanligt slitage ersätts ej.

Varor som är beställda och levererade tas inte tillbaka av Dialog Interior. Felbeställningar görs dock ibland och återtag kan endast medges enligt överenskommelse med Dialog Interior.

Vid fall som återtag godkänns av Dialog Interior så tar vi ut en återtagsavgift på 20 % på fakturerat belopp inkl moms. Här står sen kund för returtransporten och transportrisken till vårt lager. Återbetalning sker efter att återleverans har skett till oss och vi har hunnit gå igenom produkterna. Om skada finns på artiklar så debiteras detta kund.

Produkter som särskilt inte godkänns för retur är specialbeställda och kundanpassade produtkter. Detta kan vara en specialfärg, speciellt klädselval eller annan kundanpassning.

Då våra produkter kan kundanpassas på flera sätt så kan det vara bra att tänka på att retur sällan godkänns. Kontakta oss gärna så kan vi gå igenom vad som gäller för just det som du är intresserad av.

Om köpare önskar annullera en order efter det att en ordererkännande har skapats äger säljaren rätt att kräva fullgörelse av ordern och ersättning för nerlagda kostnader jämnt vinstpåslag med 20 %.

10. Garanti
Den generella garantitiden är 1 år. På vissa produkter är den längre och beror då på produkt och leverantör.

Förslitningsskador ingår inte i garantin. Garanti gäller heller inte vid skada orsakad av kund genom olycka eller oaktsamhet.

11. Montering
Generellt levereras våra produkter omonterade. Önskas montering så kan vi självklart offerera detta beroende på leveransort och vanligtvis i västra Sverige är detta möjligt.

12. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Produkter från våra leverantörer kan förändras över tid i utseende och specifikation där vi försöker att hålla senaste information på vår hemsida dock kan ändringar ske som vi inte har hunnit uppdatera. Vi reserverar oss även för oförutsedda händelser under Force Majeur se nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

13. Sekretess och säkerhet av dina uppgifter
När du lägger din beställning eller förfrågan hos Dialog Interior godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja din beställning och våra åtaganden mot dig. Vi dokumenterar all kommunikation som vi har med dig via telefon och e-post, detta för att tillhandahålla den service du förväntar dig av oss.

Dialog Interior kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Om du vill ha vårat nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post främst. Detta kan även enkelt avböjas via aktuellt nyhetsbrev eller via kontakt med oss kundservice.

Enligt Personuppgiftslagen och kommande GDPR (General Data Protection Regulation) har du rätt att få ett utdrag på de uppgifter vi har registrerat på dig. Sen kan informationen väljas om den ska raderas, ändras eller begränsas.

För att läsa mer om hur vi hanterar din personliga integritet då finns den informationen här.


14. Beställning

14.1 Hemsidan
Det går bra att via vår hemsida lägga beställningar dygnet runt och efter genomförd beställning erhålls en automatisk orderbekräftelse via e-post. Sen kommer en manuell eller ett mail där vi meddelar lagerstatus och när du beräknas få leverans.

14.2 Telefon
Vid beställning via telefon skickas en orderbekräftelse via e-post för att bekräfta beställningen.

14.3 E-post
Beställning via e-post bekräftas först med att vi har mottagit beställningen och sedan med orderbekräftelse.

14.4 Brev
Vid beställningar till vår postadress skickar vi orderbekräftelse efter mottagen beställning via e-post eller brev.

Senast ändrad 2018-05-20

Erbjudande

Abélio - fristående avskärmare

ABELIO PACKSHOTLR
Abélio är en avskärmare med plexiglas som är tänkt att man ska kunna placera mellan bord t.ex.
2.207,00 kr

Coucou Gel - fristående dispenser

Coucou Gel är en dispenser för hydro alcoholic gel.

Med denna dispenser hjälper du dina gäster på ett enkelt sätt tvätta sina händer.

Sen passar denna dispenser lika bra inomhus som utomhus och intressant i flera olika miljöer.

Corte 4312 - snabb leveranstid

corte_4312A_008 classic_1LR
Corte 4312 stol i classic brun färg som är stapelbar.

En stol med klassisk design i modernt utförande.

1.175,00 kr

Modell 650 - bänkstående skärmvägg

Modell 650är en bänkstående skärmvägg av glas som kan väljas i olika färger.

En skärm som är utmärkt för att skärma av t.ex. vid en reception eller kassadisk där glaset även kan monteras så det blir en öppning.

Modell 840 - golvstående skärmvägg

Modell 840är en golvstående skärmvägg av glas som kan väljas i olika färger.

En skärm som är utmärkt för att skärma av i flera olika miljöer som väntrum och restauranger t.ex.

Air wall - elektriskt höj/sänkbart bord för väggmontering

Air wallär ett komplett höj/sänkbart bord för väggmotering med modern design.

Sen kan bordet väljas i två olika färger när det gäller själva stativet och flera olika bordsskivor finns.

Det går även att beställa stativet separat.

6.298,00 kr

Up & Down - skrivbordsstativ i olika utföranden

zero_svart_LR
Up & Down är en serie skrivbordsstativ som finns med 1 eller 2 motorer men även där det är vev.

Sen kan skrivbordsstativen väljas i olika färger.

2.395,00 kr

Nevada - stativ i olika längder och färger

Nevada är ett bordsstativ som finns i olika längder men även i flera olika färger.

Sen kan Nevada beställas separat eller komplett med bordsskiva.

1.910,00 kr

Gate - prisvärd och elegant fåtölj

Gate är en prisvärd och elegant fåtölj som kan väljas i flera olika färger.

En fåtölj som passar utmärkt i väntrum och de flesta typer av loungemiljöer.
2.817,00 kr

UPis1 - balanspall i flera färger

UPis1 är en balanspall som kan justeras i höjd från 45-63 cm.

Sen finns flera färger och som ger ett aktivt sittande med flera fördelar.

1.445,00 kr

Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
 
Med vänlig hälsning


Dialog Interior

031-7607006
info@dialoginterior.com